Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Klasik Batı Müziği
Klasik Batı Müziği
Klasik Batı Müziği

Bu Yazıda Neler Var

 • Klasik batı müziği dönemleri
 • 1. Rönesans Dönemi
 • 2. Barok Dönemi
 • 3. Klasik Dönem
 • 4. Romantik
 • 5. Modern
 • Klasik Batı Müziği Çalgıları
 • 1. Yaylı çalgılar
 • 2. Üflemeli çalgılar
 • 3. Vurmalı çalgılar (Perküsyon)
 • Klasik Batı Müziği Eserleri
 • Bağlantılı Yazılar

  06 | klasik

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür.

  Klasik batı müziği dönemleri


  1. Rönesans Dönemi


  1450–1600 yılları arasında, enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönem : org, klavsen, arp en çok kullanılan çalgılar

  2. Barok Dönemi


  1600–1750 yılları arasında, karmaşık seslerin kullanıldığı, tekdüzelikten uzak, klavyeli çalgıların rağbet gördüğü dönem. Barok dönemin ünlü bestecileri Händel, Vivaldi ve Bach'tır.

  3. Klasik Dönem


  1750–1820 yılları arasında, pekçok besteleme ve stil kuralının yerleştiği, arp ve klavsenin yerini piyanoya bıraktığı dönem. Dönemin ilk akla gelen bestecileri Mozart ve Haydn'dır.

  4. Romantik


  1820–1901 yılları arasında müziğin kültürel hayata girdiği ve eğitim kurumlarının adımlarının atıldığı, melodi ve ritmin dikkate alındığı dönem. Beethoven, Weber , Schubert ve Rossini, Chopin, Liszt, Paganini Romantikler kuşağı olarak bilinir.

  5. Modern


  Klasik batı müziğinin değerlerinde kriz yaşandığı dönem. Debussy, Ravel, Mahler, Stravinski, Carl Orff, Prokofiev, Şostakoviç ve Gershwin döneme damgalarını vurmuşlardır.

  Klasik Batı Müziği Çalgıları


  1. Yaylı çalgılar


  Yaylı çalgılar bir orkestranın en önemli öğesidir. Yayla sürtündüğünde titreşen tellerden oluşan tahta çalgılardır. Diğer bir adı da "keman ailesi"dir.
  Keman: Yaylı çalgıların en küçüğüdür. Soprano ses verir.
  Viyola: Kemandan biraz daha büyük, tınısı daha lirik bir çalgıdır. Alto ses verir.
  Çello (Viyolonsel): Sesi insan sesine en yakın olan çalgı olarak da bilinir. Bir ucu yere dayanarak çalınır. Tenor ses verir.
  Kontrbas (veya sadece Bas): Yaylı çalgılar arasında en büyük olanıdır (Boyu bir insan boyuna ulaşır). Bas ses verir.
  Klavsen: Klavyeli bir çalgıdır barok döneminin en önemli çalgısıdır.

  Avrupa'da yaylı çalgılar "telli çalgılar" olarak adlandırılır ve böylece bu aileye arp (harp) da eklenir. Arp, çok sayıda tele ve pedala sahip olan bir çalgıdır ve telleri parmakla çekilerek titreştirilir. Keman ailesinin üyeleri de buna benzeyen bir biçimde çalınmaya müsaittir (pizzicato).

  2. Üflemeli çalgılar


  İçlerine üflenen nefes sayesinde titreşen çalgılardır. İki gruba ayrılırlar: Tahta üflemeliler ve Bakır üflemeliler. Bu gruplar çalgıların imal edildikleri maddeye göre ayrılmaz, çalışma stillerine göre ayrılır.
  Flüt: üflemeli bir çalgı türüdür.İnsanları sakinleştirir. Çok ses olduğunda dengeyi bozar
  Klarnet: Tek kamışlı tahta üflemelidir. 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Hafif boğukça fakat parlak bir ses çıkarır. Orkestrada normal klarnetten daha kalın ses çıkaran basklarinet de kullanılır.
  Saksofon: 20. yüzyıl klasik müzik eserlerinde yer alan (örneğin Ravel ve Gershwin'in eserlerinde) tek kamışlı tahta üflemelidir. Bir klarinet alt-türü de denebilir.
  Obua: Çift kamışlı tahta üflemelidir. Barok dönemden beri orkestraların en popüler çalgılarındandır. Keskin ve acıklı bir sesi vardır. Orkestralarda obuanın yanı sıra biraz daha kalın ses veren korangle (İngiliz kornosu) da kullanılır.
  Fagot: Çift kamışlı tahta üflemelidir. Gizemli ve kadifemsi bir sesi vardır. Orkestralarda fagotun yanı sıra, normal fagottan bir oktav daha kalın ses çıkarabilen kontrfagot da kullanılır.
  Trompet: Pistonlu bakır üflemelidir. Parlak ve coşkulu bir sesi vardır.
  Trombon: Sürgülü bakır üflemelidir. Trompetten daha kalın ses çıkarır. Sesi biraz daha soğuktur.iticidir.
  Korno: Pek çok yerinden bükülmüş çok uzun bir borudan oluşur. Dairesel bir şekle, boğuk bir sese sahiptir.
  Tuba: En kalın sesli bakır üflemelidir. Kornonun daha büyüğü sayılabilir. Pistonludur.
  Kormen: En ince ses çıkaran metal üflemeli çalgıdır.(1871)

  3. Vurmalı çalgılar (Perküsyon)


  Tokmak, baget veya fırça gibi cisimlerle vurularak titreştirilen çalgılardır. Orkestranın en arkasında bulunurlar.
  Timpani: Küçük orkestra davullarıdır. Yarım küre biçimindedirler. Çıkaracakları nota, derileri gerilerek ayarlanabilir.
  Zil: İki dairesel bakır levhadan oluşur, birbirlerine çarpılarak ses çıkartılır.
  Üçgen: Bir metal çubuğun üçgen şekli oluşturacak şekilde bükülmesiyle yapılır. Küçük bir sopayla vurularak kısa ama etkili bir çın sesi verir.
  Kastanyet: İspanyol kökenlidir. İki küçük tahta parçasından oluşur, bunların birbirine vurulmasıyla ses çıkarır.
  Çıngırak: Metalden yapılmış konik biçimli bir çalgıdır. İçinde yine metalden küçük bir tokmak asılıdır, çıngırak sallandıkça koninin iç yüzeyine çarparak ses verir.
  Tef: Yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılır ve parmak vuruşlarıyla çalınır. Her vuruşta, kasnaktaki ince pirinçten 4-8 çift küçük zil tınlar.
  Trampet: Dairesel bir metal gövdenin iki tarafına gerilmiş deriden ve bir derinin hemen altındaki gerili kirişlerden oluşur. Bagetle vurulduğunda deriler kirişlerle titreşir ve güçlü, keskin bir pat sesi çıkar.

  Klasik Batı Müziği Eserleri


  1. Senfoni no.9 – Beethoven
  2. Füg Sanatı – Bach
  3. Yaylılar için Adagio – Barber
  4. Piyano Konçertosu no.23 (Adagio) – Mozart
  5. Senfoni no.5 e minor ve Senfoni no.6 – Tchaikovsky
  6. Keman Partita no. 2 Chaconne – Bach
  7. Elegie – Rachmaninov
  8. Requiem – Mozart
  9. Galanta Dansları – Zoltan Kodaly
  10. String Quartet no 2 - Borodin
  11. 1812 Üvertür – Tchaikovsky
  12. Süitler: Le Bourgeois Gentilhomme, Le Divertissement Royal, et l’Alceste – Jean-Baptiste Lully
  13. Vals no. 7 in c sharp minor, Op. 64/2 – Chopin
  14. Seasons (özellikle March, Barcorelle-June, October) - Tchaikovsky
  15. Rêverie du soire in g minor - Tchaikovsky
  16. Prelude no. 15 in D flat major, Op. 28 – Chopin
  17. Piyano Sonatları – Beethoven
  18. Pictures at an Exhibition – Mussorgsky
  19. Liebestraum no. 3 – Liszt
  20. Piyano Konçertosu no. 1 – Tchaikovsky
  21. Senfoni no. 3 in F – Brahms
  22. Rhapsody in g minor – Brahms
  23. March Slave – Tchaikovsky
  24. Violin Concerto in e minor op. 64 – Mendelsshon
  25. Peer Gynt Suite (Morning) – Grieg